© כל הזכויות שמורות למחבר/ים וליוצרי האתר – "בא לי לטייל" להלן – גיל אהרוני.

אין להעתיק או לשכפל תמונות ופרטים מהאתר.

כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני “לוגו” וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.

הכותב אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, לדעות, להנחיות או למקומות המדווחים באתר.כל המידע באתר עצמו הינו אך ורק הבעת דעות של המחבר ואינן בגדר המלצות לפעול/לעשות/לנהוג/לקנות/לטעום וכו.’

הכותב  לא יהיה אחראי לשום  נזק ישיר או עקיף, נזק גוף, כספי או אחר, שייגרם לאדם או למבקר באתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר.

יש לראות את המידע המופיע באתר כדעה אישית של המחבר שאינה בגדר המלצה וכמידע עזר בלבד.

למעוניינים בהצגת תוכן מאתר זה או שיתופי פעולה יש לפנות באופציה "צור קשר " שבאתר- רק לאחר אישורי בכתב תוכלו להשתמש בתכנים.

חברת "בא לי לטייל " שומרת על זכויות יוצרים וכל התוכן של האתר הינו מקורי או בעל אישורים מתאימים.